SWEA Dallas

Välkommen till oss

Hej!

Kanske är du nyinflyttad eller bosatt här sedan länge, kanske ska du bo här några år eller tillsvidare! Hur som helst så är du hjärtligt välkommen till oss i SWEA Dallas!

Här i SWEA Dallas träffas vi i olika grupper, såsom bokklubben, barngruppen, ungdomsgruppen och programgruppen och du är välkommen att komma med! Vi hjälper varandra vid behov, vi utbyter erfarenheter och har trevligt ihop, samtidigt som vi sprider vår svenska kultur och tradition samt främjar svenska språket, allt enligt SWEAs stadgar. Detta sker förstås på våra evenemang; vi har både evenemang för familj och allmänhet, såsom Valborg, midsommarfirandet och julbasaren, och andra bara för oss Sweor, som t.ex. Semlan, Våfflan och Årtsoppan.

Vill du inte engagera dig och inte heller komma på våra evenemang, så är du ändå välkommen att vara medlem! Du och din medlemsavgift hjälper oss att jobba mot våra mål och att kunna göra skillnad i vårt närområde. Läs mer under rubriken Aktiviteter om hur t.ex. SWEA Dallas Gör Skillnad-gruppen jobbar.

Du är mycket välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen om du saknar något, har någon idé eller kanske bara vill prata och fika!

SWEA Dallas finns till tack vare dig och din medlemsavgift! Välkommen med!

Hälsar
Nina
din ordförande

, , ,