SWEA Dallas

Bli medlem

Du kan bli medlem om…

För att bli SWEA-medlem krävs att du pratar svenska och bor eller har bott utomlands oavbrutet i minst 12 månader.

För att kunna antas som medlem i SWEA skall du vara:
• svenska eller svensktalande (behärska svenska språket)
• kvinna över 18 år
• villig att verka för SWEAs ändamål
• på orten bosatt – d v s ha sin fasta bostad inom lokalföreningens geografiska område p g a permanentboende, långtidsanställning eller utbildning

För att bli medlem i någon av Sverige-avdelningarna, krävs dessutom att man bott utomlands oavbrutet i minst 12 månader.

Bli medlem nu.
Förnya medlemskapet.

Ta med dig medlemsskapet

En SWEA-medlem kan man ta med sig sitt medlemskap vid flytt mellan städer, länder och världsdelar.

Om du vill ta med dig ditt medlemskap till en ny avdelning, kontaktar du medlemsansvarig i den avdelning där du är medlem, dvs i den avdelning du betalat medlemsavgift för innevarande år. Du meddelar till vilken avdelning du önskar bli överflyttad och medlemsansvarig tar hand om det. Du behöver inte göra mer utan blir därefter kontaktad av din nya avdelning och välkomnad in i en ny SWEA-gemenskap.

Skulle du flytta till en ort som inte har en SWEA-avdelning kan du kontakta SWEA Global.

Välkommen som medlem i SWEA – var än i världen du är!

Se filmen om SWEA

Du hittar vår film om SWEA på YouTube!

Till filmen – på svenska

Till filmen – på engelska