SWEA Dallas

SWEA Dallas Scholarship

Stipendium för svenskrelaterad utbildning Ett av SWEAs syften är att stödja svenskrelaterad utbildning och bibehållandet av svensk kultur. En del i detta arbete är att årligen dela ut ett eller flera stipendier på Lucia firande i december. SWEA Dallas delar ut ett stipendium på $2000 i 2018. Du kan ansöka om du uppfyller alla följande […]

Continue Reading