SWEA Dallas

Archive | Stipendium

Our Scholarship

Stipendium för svenskrelaterad utbildning Ett av SWEAs syften är att stödja svenskrelaterad utbildning och bibehållandet av svensk kultur. En del i detta arbete är att årligen dela ut ett eller flera stipendier. SWEA Dallas delar ut ett stipendium på $1000 årligen. Alla kan ansöka om ett av dessa stipendier – kvinna eller man, oavsett ålder, […]

Continue Reading

Stipendium att söka

MAME´s Scholarship / Travel Grant This Scholarship/Travel Grant is proposed to broaden and deepen the applicant’s knowledge of any of the following areas: the Swedish Language and Literature, Swedish History and Culture (including Arts and Crafts, Architecture, Theatre, Music, etc.) or in Swedish Social Studies (Swedish Women’s Studies, Swedish Health Care or Sustainability, etc.) at […]

Continue Reading