SWEA Dallas

SWEA Dallas Scholarship

Stipendium för svenskrelaterad utbildning

Ett av SWEAs syften är att stödja svenskrelaterad utbildning och bibehållandet av svensk kultur. En del i detta arbete är att årligen dela ut ett eller flera stipendier. SWEA Dallas delar ut ett stipendium på $1000 årligen.

Alla kan ansöka om ett av dessa stipendier – kvinna eller man, oavsett ålder, oavsett nationalitet – alla är välkomna, utom SWEA-medlemmar och deras närmaste familj (barn och make). Ett krav är att ansökan har en direkt svensk anknytning och gäller någon form av utbildning, samt att sökanden bor i Dallas/Fort Worth-området.

Vad stipendiet kan gå till är exempel TISUS (ett nationellt, behörighetstest i svenska avsett för studenter med utländsk gymnasie-utbildning som söker till högskoleutbildning i Sverige) eller annan utbildning i det svenska språket eller den svenska kulturen (i USA eller i Sverige), studieresor, kurslitteratur, mm.

Stipendieansökan måste vara oss tillhanda senast den 2017-10-31. Vi behöver en ansökan som beskriver sökandens bakgrund samt i detalj vad stipendiet önskas användas till. Vi kommer också be om en skriftlig redogörelse från stipendiaten om hur stipendiet använts. Om du har några frågor kontakta oss via email.

Scholarship for Studies related to Sweden

One purpose of the Swedish Women’s Educational Association (SWEA) is to promote the Swedish language and culture. Part of this work is achieved by granting scholarships. The scholarship will be awarded during our celebration of Santa Lucia in December.

Anyone can apply for the scholarship: regardless gender, age, nationalities — all applicants are welcome except for SWEA members or their close family (children and husband). The only requirements are that the funds will be used towards studies with a direct Swedish connection and that the applicant lives in the Dallas/Fort Worth metroplex.

The following are examples for which a scholarship may be awarded: the TISUS test (a Swedish national test given to students born abroad who wish to apply to Swedish universities), language lessons in Swedish, the study of Swedish culture (Concordia camps for example) in the US or in Sweden, study trips, course text-books, etc.

The scholarship committee must receive the application no later than October 31,2017. The application should contain background information on the applicant and the details of what the scholarship would be used towards. We ask for a written report from the recipient on how the scholarship has been used. If you have any questions please contact us via email.

SWEA Dallas Stipendium för svenskrelaterad utbildning / Scholarship for studies related to Sweden.

Ladda ner stipendieansökan här / Download the application below:
SWEA Dallas Stipendieansökan

Skicka din ansökan till / Send your application to:

Catarina Lindström
SWEA Dallas President

 

  • 2015 års stipendium gick till Christopher Lagerlef

dsc_0277

  • 2014 års stipendium gick till Tosin A Oshoba. Stipendiet delades inte ut, då stipendiaten inte kunde infria utlovade förutsättningar för stipendiets utdelande.

 

  • 2013 hade vi ingen sökande.

 

  • 2012 års stipendium delades ut till Michaela Modén och du kan Läs här om Michaelas marinbiologi-studier på Kosteröarna på västkusten i Sverige sommaren 2013.

Michaela_2012