SWEA Dallas

Vill du vara SWEAs Lucia?

cecilia_larsson-lucia_day-2332

Foto: Cecilia Larsson/imagebank.sweden.se

 

Har du en dotter, syster, kusin, granne eller känner du någon som vill vara SWEAs Lucia i år?

På SWEAs julbasar den 5 december har vi, som tidigare år, vårt Lucia-tåg! Lucia-tåget är ett mycket uppskattat inslag på julbasaren och vi hoppas att alla barn och ungdomar kommer att vilja vara med! Följande gäller för Lucian, som så klart är med på körövningarna och för att sedan leda luciatåget in i kyrkan:

Lucia-kandidaten måste:

-vara flicka

-vilja vara Lucia av sig själv, inte för att föräldrarna vill

-vara mellan 15-20 år gammal (kan variera något om ingen uppfyller detta krav)

-ha svenskt ursprung

-anmäla sig eller bli anmäld av föräldrar innan den 15 oktober 2015

-delta i körövningar samt generalrepetitionen och

-självklart delta i själva luciatåget den 5 december!

Lucia-kandidaten behöver inte:

-vara SWEA-medlem eller ha en mor/mormor eller liknande som är SWEA-medlem

Lucia-kandidaten får inte:

-väljas mer än en gång (om många står på tur)

 

SWEA Dallas Styrelse drar lott på ett styrelsemöte av kandidater som anmält sig eller som anmälts av föräldrar. Styrelsen drar lott på 1:a Lucia och 2:a Lucia (som kan hoppa in som Lucia om Lucia 1 inte kan eller blir sjuk el. likn.). Vidare gäller att föräldrarna till den Lucia som väljs är ansvariga för att vattenhinkar finns med under Lucia-framträdandet.

Välkommen med din ansökan, se nedan!

Hälsar

Nina och styrelsen

Anmälningsblankett till SWEA Dallas Luciakandidat 2015

 

Verification