SWEA Dallas

Är du årets Lucia?

SWEA Dallas Lucia 2016 Alexis efter framträdandet i luciatåget.

Har du en dotter, syster, kusin, granne eller känner du någon som vill vara SWEAs Lucia i år?

På SWEAs julbasar den 2 december har vi, som tidigare år, vårt Lucia-tåg! Det är ett mycket uppskattat inslag på julbasaren och vi hoppas att det blir fullt med tärnor, stjärngossar, pepparkaksgubbar och tomtar!

Följande gäller för Lucian, som så klart är med på körövningarna för att sedan leda luciatåget in i kyrkan:

Lucia-kandidaten måste:

-vara flicka/tjej
-vilja vara Lucia av sig själv, inte för att föräldrarna vill
-vara mellan 15-20 år gammal (kan variera något om ingen uppfyller detta krav)
-ha svenskt ursprung och gärna tidigare erfarenhet av lucia-tåg
-anmäla sig eller bli anmäld av föräldrar innan den 1 november 2016
-delta i körövningar och generalrepetitionen
-självklart delta i själva luciatåget den 2 december och där
-läsa lucia-dikten högt och tydligt i mikrofon i kyrkan inför 450 personer!

SWEA Dallas Styrelse drar lott på ett styrelsemöte av kandidater som anmält sig eller som anmälts av föräldrar. Styrelsen drar lott på 1:a Lucia och 2:a Lucia (som kan hoppa in som Lucia om Lucia 1 inte kan eller blir sjuk el. likn.). Vidare gäller att föräldrarna till den Lucia som väljs är ansvariga för att vattenhinkar finns med under Lucia-framträdandet, i och med att Lucia kommer att ha levande ljus i luciakronan.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 12 november!

Hälsar

Nina och styrelsen

Intresseanmälan till att vara luciakandidat

 

Verification