SWEA Dallas

Årsmöte 2018

Årsmöte ägde rum hos kassören Edilia Bern den 25:e februari där kaffe och semlor bjöds.

Catarina Lindström avtackades för sina tre år som SWEA Dallas ordförande.

Carola Liljegren blev invald som ny SWEA Dallas ordförande.