SWEA Dallas

SWEA Dallas Scholarship

Stipendium för svenskrelaterad utbildning

Ett av SWEAs syften är att stödja svenskrelaterad utbildning och bibehållandet av svensk kultur. En del i detta arbete är att årligen dela ut ett eller flera stipendier på Lucia firande i december.

SWEA Dallas delar ut ett stipendium på $2000 i 2018.

Du kan ansöka om du uppfyller alla följande krav:

 • Kvinna eller man, oavsett ålder, oavsett nationalitet.
 • Icke SWEA-medlemmar och deras närmaste familj (barn och make).
 • Ansökan har en direkt svensk anknytning och gäller någon form av utbildning.
 • Sökanden bör bo i Dallas/Fort Worth-området.

Vad stipendiet kan gå till är exempel:

 • TISUS (ett nationellt, behörighetstest i svenska avsett för studenter med utländsk gymnasie-utbildning som söker till högskoleutbildning i Sverige).
 • Utbildning i det svenska språket eller den svenska kulturen (i USA eller i Sverige).
 • Studieresor, kurslitteratur, mm.

Stipendieansökan måste vara oss tillhanda senast i slutet av oktober varje år. Vi behöver en ansökan som beskriver sökandens bakgrund samt i detalj vad stipendiet önskas användas till. Vi kommer också be om en skriftlig redogörelse från stipendiaten om hur stipendiet använts.

Om du har några frågor kontakta oss via e-post på dallas(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.

Scholarship for Studies related to Sweden

One purpose of the Swedish Women’s Educational Association (SWEA) is to promote the Swedish language and culture. Part of this work is achieved by granting scholarships. The scholarship will be awarded during our celebration of Santa Lucia in December. This year, $2000 will be awarded.

You can apply if you fulfill all of the following requirements:

 • Anyone is welcome regardless gender, age, nationalities.
 • Non SWEA members or their close family (children and husband).
 • Application is for studies with a direct Swedish connection.
 • Applicant lives in the Dallas/Fort Worth metroplex.

The following are examples for which a scholarship may be awarded:

 • TISUS test (a Swedish national test given to students born abroad who wish to apply to Swedish universities).
 • Language lessons in Swedish.
 • Study of Swedish culture (Concordia camps for example) in the US or in Sweden.
 • Study trips, course text-books, etc.

The scholarship committee must receive the application no later than October every year. The application should contain background information on the applicant and the details of what the scholarship would be used towards. We ask for a written report from the recipient on how the scholarship has been used. I

f you have any questions please contact us via email to dallas(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Riktlinjer / Guidelines:

SWEA Dallas Stipendium för svenskrelaterad utbildning / Scholarship for studies related to Sweden.

Ladda ner stipendieansökan här / Download the application below:
SWEA Dallas Stipendieansökan

Skicka din ansökan till / Send your application to: 
dallas(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org">SWEA Dallas President

 • 2017 års stipendium gick till Nick Dadar och Ben Westover. De kommer att använda stipendiet till att lära sig svenska och mer om Sverige.

Scholarship, utdelning

 • 2016 års stipendium gick till Kristina och Sara. De kommer att använda stipendiet till att lära sig mer om Sverige, deras fars hemland.
 • 2015 års stipendium gick till Christopher Lagerlef

dsc_0277

 • 2014 års stipendium gick till Tosin A Oshoba. Stipendiet delades inte ut, då stipendiaten inte kunde infria utlovade förutsättningar för stipendiets utdelande.
 • 2013 hade vi ingen sökande.
 • 2012 års stipendium delades ut till Michaela Modén och du kan Läs här om Michaelas marinbiologi-studier på Kosteröarna på västkusten i Sverige sommaren 2013.

Michaela_2012