SWEA Dallas

SWEA Dallas Scholarship. Due Oct. 15th.

Stipendium för svenskrelaterad utbildning

Ett av SWEAs syften är att stödja svenskrelaterad utbildning och bibehållandet av svensk kultur. En del i detta arbete är att årligen dela ut ett eller flera stipendier på Lucia firande i december.

SWEA Dallas delar ut ett stipendium på $2000 i 2019.

Vem kan söka?

 • Alla oavsett kön, ålder eller nationalitet så länge man inte är SWEA-medlem eller nära familj till en medlem i SWEA (barn och make).
 • Ansökan har en direkt svensk anknytning och gäller någon form av utbildning.
 • Sökanden bör bo i Dallas/Fort Worth.

Vad kan stipendiet användas till?

 • TISUS (ett nationellt, behörighetstest i svenska avsett för studenter med utländsk gymnasie-utbildning som söker till högskoleutbildning i Sverige).
 • Utbildning i det svenska språket eller den svenska kulturen (i USA eller i Sverige).
 • Studieresor, kurslitteratur, mm.
 • Annan form av utbildning med svensk anknytning

Stipendieansökan måste vara oss tillhanda senast den 15e november. I ansökan bör stipendiaten beskriva sin bakgrund samt redogöra i detalj för vad stipendiet önskas användas till. Vi ber även stipendiaten om en skriftlig redogörelse om hur stipendiet använts inom ett år.

Om du har några frågor kontakta oss via e-post på dallas(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.

Meddelande om beviljat stipendium lämnas i anslutning till SWEA Dallas luciafirande den 7 december 2019 och kommer även att publiceras på SWEA Dallas hemsida.

Scholarship for Studies related to Sweden

The Swedish Women’s Educational Association (SWEA) is to promote the Swedish language, culture and traditions. SWEA Dallas achieves this by awarding educational scholarships during our annual Lucia celebration. This year, SWEA Dallas will hand out a $2,000 scholarship.

Who can apply?

 • Anyone is welcome to apply for the scholarship regardless of gender, age or nationality as long as you are not a SWEA member or a close family member of a SWEA member (children or husband).
 • Scholarship is for studies with a direct Swedish connection.
 • Applicant should live in the Dallas/Fort Worth metroplex.

What can the scholarship be used for?

 • TISUS test (a Swedish national test given to students born abroad who wish to apply to Swedish universities).
 • Swedish language lessons.
 • Study of Swedish culture (Concordia camps for example) in the US or in Sweden.
 • Study trips, course text-books, etc.

The scholarship committee must receive the application no later than 15th of October every year. The application should contain a short description of yourself and your interests, and details of what the scholarship will be used for. It may be written in English or Swedish.

The recipient will be notified in conjunction with the SWEA Dallas Lucia celebration on December 7, 2019, and the information will also be published on the SWEA Dallas website.

We ask that the recipient submits a written report of how the scholarship money was used within a year.

If you have any questions please contact us via email to dallas(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Riktlinjer / Guidelines:

SWEA Dallas Stipendium för svenskrelaterad utbildning

SWEA Dallas Scholarship for studies related to Sweden (english version).

Ladda ner stipendieansökan här / Download the application below:
SWEA Dallas Stipendieansökan/ Stipendium Application

Skicka din ansökan till / Send your application to SWEA Dallas Scholarship Committee to sweadallas.scholarship(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com">sweadallas.scholarship(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

 

 • 2017 års stipendium gick till Nick Dadar och Ben Westover. De kommer att använda stipendiet till att lära sig svenska och mer om Sverige.

Scholarship, utdelning

 • 2016 års stipendium gick till Kristina och Sara. De kommer att använda stipendiet till att lära sig mer om Sverige, deras fars hemland.
 • 2015 års stipendium gick till Christopher Lagerlef

dsc_0277

 • 2014 års stipendium gick till Tosin A Oshoba. Stipendiet delades inte ut, då stipendiaten inte kunde infria utlovade förutsättningar för stipendiets utdelande.
 • 2013 hade vi ingen sökande.
 • 2012 års stipendium delades ut till Michaela Modén och du kan Läs här om Michaelas marinbiologi-studier på Kosteröarna på västkusten i Sverige sommaren 2013.

Michaela_2012