SWEA Dallas

Bli medlem i SWEA Dallas

Är du en svensktalande kvinna som bor i Dallas?

Du kan bli medlem om du är ….

 • Svenska eller svensktalande kvinna (behärska svenska språket).
 • Kvinna över 18 år.
 • Villig att verka för SWEAs ändamål.
 • På orten bosatt – d v s ha sin fasta bostad inom lokalföreningens geografiska område p g a permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
 • Bor eller har bott utomlands oavbrutet i minst 12 månader.

Nytt Medlemskap

Förnya Medlemskapet

Medlemsförmåner

Vi träffas som grupp vid olika tillfällen under året. Toppevenemang är Midsommar, Kräftskiva, och Julbasaren med Luciatåg. Som medlem i SWEA Dallas får Du alla utskick till våra evenemang, tillgång till SWEA Dallas slutna Facebook grupp samt en telefonbok till alla SWEA Dallas medlemmar.

SOM SWEA-MEDLEM HAR DU TILLGÅNG TILL ETT REGISTER AV ALLA MEDLEMMAR.

För att kunna logga in på detta måste du vara aktiv medlem och logga in med lösenord på

⇒SWEA Internationals medlemsregister

Skriv till office(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org och be om din egen personliga lösenord!

Du blir även automatiskt medlem i SWEA International och får deras nyhetsbrev några gånger per år och tidningen SWEA Forum 2 gånger per år. Dessutom har du möjlighet att gå med i SWEAs LinkedIn grupp där du kan ta kontakt med andra professionella SWEor runt om i världen. Du kan också gå med i SWEA Världen som är en privat sida på Facebook för SWEA medlemmar.

⇒Här kan du läsa mer om förmåner as medlem i SWEA International

 

Årsavgift

Om du blir medlem 1 januari – 31 augusti (och under december månad för efterföljande år):

 • Om du är 25 år eller äldre betalar du $45.
 • Om du är 18 år och under 25 år betalar du $22.50.
 • Om du är Portomedlem betalar du $20
  (om du är medlem i annan SWEA-avdelning och vill ha utskick från SWEA Dallas)

Om du blir medlem 1 september – 30 november:

 • Om du är 25 år eller äldre betalar du $22.50.
 • Om du är 18 år och under 25 år betaler du $11.25.

⇒Här kan du läsa mer om hur Medlemsavgiften används

 

Ta med dig medlemskapet

En SWEA-medlem kan man ta med sig sitt medlemskap vid flytt mellan städer, länder och världsdelar.

Om du vill ta med dig ditt medlemskap till en ny avdelning, kontaktar du medlemsansvarig i den avdelning där du är medlem, dvs i den avdelning du betalat medlemsavgift för innevarande år. Du meddelar till vilken avdelning du önskar bli överflyttad och medlemsansvarig tar hand om det. Du behöver inte göra mer utan blir därefter kontaktad av din nya avdelning och välkomnad in i en ny SWEA-gemenskap.

Skulle du flytta till en ort som inte har en SWEA-avdelning kan du kontakta SWEA Global.

Välkommen som medlem i SWEA – var än i världen du är!

Se filmen om SWEA

Du hittar vår film om SWEA på YouTube!