Network Menu

Styrelsemöte

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2019-09-24
18:15 – 20:15


Alla Sweor är välkomna till SWEA Dallas styrelsemöte.

Vill man skicka en fråga för diskussion eller beslut gör som följande:

  1. Läs DAGORDNINGEN (Klicka här och logga in). Där kan du hitta punkterna som tas up på möte.
  2. Skicka frågan fem (5) dagar innan mötet äger rum.
    Det skall skickas till SWEA Dallas sekreterare, Hanna Bladsjö .

För möteslokal kontakta SWEA Dallas sekreterare, Hanna Bladsjö .

Tack och vi ses på mötet!

Styrelse