Network Menu

Förnya ditt Medlemskap

Vad roligt att du vill vara med i SWEA Dallas i år igen!

Här kan du läsa om att “Bli medlem i SWEA Dallas“, om du har inte redan gjort det. (bl.a information om medlemsförmåner, medlemskap vid flytt, filmer om SWEA).

Viktigt!

Ditt medlemskap AKTIVERAS när din betalning har tagits emot av vår medlemsansvarig och ditt medlemsblankett har fyllts i.

◊◊ STEG #1 – Fyll i Medlemsblanketten

Det är viktigt att du uppdaterar din information för att du ska få alla SWEA Dallas utskick, ska få SWEA Dallas Nytt (nyhetsbrev), erbjudande till olika event, samt ha rätt kontaktinformation i medlemsmatrikeln. Det gör du genom att fylla i medlemsblanketten.

>> TILL   MEDLEMSBLANKETT  FÖR   ATT   FÖRNYA   DITT  MEDLEMSKAP

 

◊◊ STEG #2 – Betala Medlemsavgiften

Medlemsavgift – Förnya ditt Medlemskap

Skicka betalningen och medlemsblankett enligt följande

Om du ansöker mellan 1 januari – 30 november blir du medlem för INNEVARANDE år.

Om du ansöker mellan 1 december – 31 december  blir du medlem för EFTERFÖLJANDE år.

♦ OM DU ÄR 25 ÅR ELLER ÄLDRE BETALAR DU $45.

Har du INTE fyllt i medlemsblanketten, GÖR det NU med länken nedan:

>> TILL   MEDLEMSBLANKETT  FÖR   ATT   FÖRNYA   DITT  MEDLEMSKAP

♦OM DU ÄR 18 ÅR OCH UNDER 25 ÅR BETALAR DU $22.50.

Har du INTE fyllt i medlemsblanketten, GÖR det NU med länken nedan:

>> TILL   MEDLEMSBLANKETT  FÖR   ATT   FÖRNYA   DITT  MEDLEMSKAP

♦ OM DU ÄR PORTOMEDLEM BETALAR DU $20.
(om du är medlem i annan SWEA-avdelning och vill ha utskick från SWEA Dallas)

Har du INTE fyllt i medlemsblanketten, GÖR det NU med länken nedan:

>> TILL   MEDLEMSBLANKETT  FÖR   ATT   FÖRNYA   DITT  MEDLEMSKAP

Hälsningar!

SWEA Dallas Styrelsen.

Kontakta SWEA Dallas medlemsansvarig om du har frågor.