SWEA Dallas

Förnya ditt Medlemskap

Vad roligt att du vill vara med i SWEA Dallas i år igen!

Här kan du läsa om att “Bli medlem i SWEA Dallas“, om du har inte redan gjort det. (bl.a information om medlemsförmåner, medlemskap vid flytt, filmer om SWEA).

Medlemsavgift (förnya medlemskap)

2019

Full avgift
** Om du ansöker mellan 1 januari – 31 augusti blir du medlem för INNEVARANDE år.
** Om du ansöker mellan 1 september – 31 december blir du medlem för EFTERFÖLJANDE år.
  • Om du är 25 år eller äldre betalar du $45.
  • Om du är 18 år och under 25 år betalar du $22.50.
  • Om du är Portomedlem betalar du $20.
    (om du är medlem i annan SWEA-avdelning och vill ha utskick från SWEA Dallas)

Ansökningsprocess

Ditt medlemskap AKTIVERAS när din betalning har tagits emot av vår medlemsansvarige och ditt medlemsblankett har fyllts i.

Detta sker i två steg (se nedan).
Vår medlemsansvarig får ansökan och uppdaterar ditt medlemskap.

Steg 1: Betala från den här länken:

Steg 2: Fyll i medlemsblanketten från länken nedan:

Det är viktigt att du uppdaterar din information för att du ska få alla SWEA Dallas utskick, ska få SWEA Dallas Nytt (nyhetsbrev), erbjudande till olika event, samt ha rätt adress i medlemsmatrikeln. Det gör du genom att fylla i medlemsblanketten med länken nedan.

Hälsningar!

SWEA Dallas Styrelsen.

Kontakta SWEA Dallas medlemsansvarig om du har frågor.