SWEA Dallas

Förnya ditt Medlemskap

Medlemsavgifter 2018

Kalenderår, helår.
Om du blir medlem 1 januari – 31 augusti (och under december månad för efterföljande år):

  • Om du är 25 år eller äldre betalar du $45.
  • Om du är 18 år och under 25 år betaler du $22.50.
  • Om du är Portomedlem betalar du $20
    (om du är medlem i annan SWEA-avdelning och vill ha utskick från SWEA Dallas)

Det är viktigt att du uppdaterar din information för att du ska få alla SWEA Dallas utskick, ska få SWEA Dallas Nytt (nyhetsbrev), erbjudande till olika event, samt ha rätt adress i medlemsmatrikeln.

Ansökningsprocess

Hälsar!

SWEA Dallas Styrelsen.

Kontakta SWEA Dallas medlemsansvarig om du har frågor.