Network Menu

Medlemsavgift – Förnya ditt Medlemskap

2020
Skicka betalningen och medlemsblankett enligt följande.

Om du ansöker mellan 1 januari – 30 november blir du medlem för INNEVARANDE år.

Om du ansöker mellan 1 december – 31 december  blir du medlem för EFTERFÖLJANDE år.

♦ OM DU ÄR 25 ÅR ELLER ÄLDRE BETALAR DU $45.

Har du INTE fyllt i medlemsblanketten, GÖR det NU med länken nedan:

>> TILL   MEDLEMSBLANKETT  FÖR   ATT   FÖRNYA   DITT  MEDLEMSKAP

♦OM DU ÄR 18 ÅR OCH UNDER 25 ÅR BETALAR DU $22.50.

Har du INTE fyllt i medlemsblanketten, GÖR det NU med länken nedan:

>> TILL   MEDLEMSBLANKETT  FÖR   ATT   FÖRNYA   DITT  MEDLEMSKAP

♦ OM DU ÄR PORTOMEDLEM BETALAR DU $20.
(om du är medlem i annan SWEA-avdelning och vill ha utskick från SWEA Dallas)

Har du INTE fyllt i medlemsblanketten, GÖR det NU med länken nedan:

>> TILL   MEDLEMSBLANKETT  FÖR   ATT   FÖRNYA   DITT  MEDLEMSKAP