SWEA Dallas

Volontärer & Värdinnor


Ett varmt tack till alla Dallas Sweor som hjälper till!

Som värdinna förväntas du bla hämta och lämna gäster vid hotellet och ta hand om de frågor eller mindre problem som sker under utflykten.

Volontärer behövs för att hjälpa till att förbereda praktiska detaljer inför eventet (tex välkomstpåsar, mm.).

Möte med volontärer och värdinnor kommer att hållas tisdagen den september 18 kl 12:00 på IKEA restaurangen för att diskutera detaljer och svara på frågor.

Om du behöver bil för att utfärda din värdinnetjänst så kan du få ersättning av SWEA Dallas.
Skicka kvitto och information via e-post till Edilia Bern på sweadallas.treasurer(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com, betalningen får du efter slutfört uppdrag.

Ersättning:

  • SWEA Dallas betalar för parkering för värdinnor när du har din värdinnetjänst, mot kvitto.
  • Om du är värdinna och kör regionssweor med egen bil till vissa utflykter så får du även ersättning att täcka bensin och slitage i enlighet IRS regler. Kom ihåg att skriva ner antal miles!