SWEA Dallas

Nytt medlemskap

SWEA Dallas välkomnar dig som medlem om du är:

 • Svenska eller svensktalande kvinna (behärska svenska språket).
 • Kvinna över 18 år.
 • På orten bosatt – d v s ha sin fasta bostad inom lokalföreningens geografiska område p g a permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
 • Bor eller har bott utomlands oavbrutet i minst 12 månader.

Medlemskapsavgifter 2018

Kalenderår, helår.
Om du blir medlem 1 januari – 31 augusti (och under december månad för efterföljande år):

 • Om du är 25 år eller äldre betalar du $45.
 • Om du är 18 år och under 25 år betaler du $22.50.
 • Om du är Portomedlem betalar du $20
  (om du är medlem i annan SWEA-avdelning och vill ha utskick från SWEA Dallas)

Resterande del av kalenderåret.
Om du blir medlem 1 september – 30 november:

 • Om du är 25 år eller äldre betalar du $22.50.
 • Om du är 18 år och under 25 år betaler du $11.25.

Fyll i formuläret nedan för att registrera dig och för att betala medlemsavgift.
När du är klar klickar du på SKICKA så händer följande:

 • Din information skickas till vår medlemsansvarig.

 • Du kommer till SWEA Dallas betalningssida.

VI hälsar såväl nya medlemmar som nya idéer och uppslag om framtida aktiviteter varmt välkomna. Vår förening blir vad vi alla tillsammans gör den till!

Vi ser fram emot ett nytt, roligt SWEA-år tillsammans!

Hälsar,
SWEA Dallas Styrelsen

Medlemskap i SWEA Dallas

 • Section

 

 

Välkommen till oss!