SWEA Dallas

Nytt medlemskap

Du kan bli medlem om …

För att bli SWEA-medlem måste du bo eller har bott utomlands under en längre period. Dessutom måste du vara:

 • svenska eller svensktalande (behärska svenska språket)
 • kvinna över 18 år
 • villig att verka för SWEAs ändamål
 • på orten bosatt — d.v.s. ha din bostad inom avdelningens geografiska område

Här kan du läsa om att “Bli medlem i SWEA Dallas“, om du har inte redan gjort det. (bl.a information om medlemsförmåner).

Medlemsavgifter 2018

Kalenderår, helår.
Om du blir medlem 1 januari – 31 augusti (och under december månad för efterföljande år):

 • Om du är 25 år eller äldre betalar du $45.
 • Om du är 18 år och under 25 år betaler du $22.50.
 • Om du är Portomedlem betalar du $20
  (om du är medlem i annan SWEA-avdelning och vill ha utskick från SWEA Dallas)

Resterande del av kalenderåret.
Om du blir medlem 1 september – 30 november:

 • Om du är 25 år eller äldre betalar du $22.50.
 • Om du är 18 år och under 25 år betaler du $11.25.

Ansökningsprocess

När du fyller i “MEDLEMSBLANKETT FÖR NYTT MEDLEMSKAP” (länken nedan) skickas det till medlemsansvarig.

Medlemsansvarig skickar e-post till dig för att informera om din ansökan är godkänd eller inte.

E-posten kommer att inkludera instruktioner för att BETALA MEDLEMSAVGIFT, om din ansökan är GODKÄND.

Efter du betalar medlemsavgift, AKTIVERAS ditt medlemskap.

>> TILL  MEDLEMSBLANKETT   FÖR   NYTT   MEDLEMSKAP

Hälsar,
SWEA Dallas Styrelsen

Välkommen till oss!