Network Menu

Programgruppen

Programgruppen ansvarar för SWEA Dallas evenemang under året. Olika evenemang har olika målgrupper och du, som SWEA-medlem, är alltid välkommen att delta. Programgruppen träffas varje månad eller vid behov.

På programgruppsmötena tas bl.a. följande upp:

 • Planering och ta ut riktlinjer för årets olika event och utse projektledare
 • Uppföljning och utvärdering av genomförda event
 • Titta på inkomna förslag till nya eller förbättringar av befintliga event

Programgruppen ansvarar för att event genomförs. I år har vi t.ex. följande event:

 • Årsmötet, med semlor
 • Våffeldagen, oftast med inbjuden gäst/föreläsare
 • Påskfirandet
 • Valborg med tända grillar
 • ev. garageförsäljning
 • Midsommarfirande med dans kring midsommarstången
 • Kräftskiva
 • Plano International Festival
 • Ärtsoppan
 • Julbasaren

Inbjudan till de olika eventen görs via Evite och marknadsföring görs här på SWEA-webben, via e-mail och i sociala medier.

Du är välkommen att komma med en gång om du vill kolla hur det är och hur det går till, innan du bestämmer dig om du vill vara med i programgruppen och bestämma lite över verksamheten. Skicka mail till oss för att få reda på var och när nästa träff är.