Förnya ditt medlemskap

Publicerad: 15 december 2023

Till dig som är befintlig medlem i SWEA Dallas

Tack för att du har varit medlem och har tagit del av SWEA Dallas program och/eller gemenskap på olika sätt!
Vi hoppas att du vill fortsätta att vara medlem och en del av vår gemenskap även under 2024.
Du kan lätt och smidigt betala din medlemsavgift via PayPal, Zelle eller annat.
Du som är portomedlem eller under 25 år betalar reducerad medlemsavgift.

Betala ditt medlemskap!

Har du frågor kontakta våra medlemsansvariga på
dallas.medlem@swea.org