Dallas

Om SWEA Dallas

SWEA Dallas är en lokal-avdelning till SWEA International och en del i en världsomspännande organisation, vars syfte är att främja det svenska språket samt att sprida svensk kultur och tradition.
Lokalt stöd - Världsvid vänskap - Global kompetens
SWEA- ETT UNIKT NÄTVERK

SWEA Dallas är en del av regionen MAME, Mellersta Amerikas, som består av totalt 9 avdelningar; Austin, Chicago, Colorado, Dallas, Florida, Houston, Michigan, Minnesota och Toronto (Kanada).

SWEA Dallas har drygt 90 medlemmar och vi anordnar olika evenemang, både för familj och allmänhet såsom påsk, Valborg, midsommar och julbasar med luciatåg.

Evenemang bara för oss Sweor är bl a ärtsoppsmiddag och räkfrossa.

Vad mer?

  • Tidningen från SWEA International heter Forum och utkommer två ggr per år.
  • Det elektroniska nyhetsbrevet heter SWEA Nytt och detta får du sex ggr per år.
  • Du får vårt elektroniska SWEA Dallas nyhetsbrev med information om vad som hänt och om vad som kommer att hända framöver.
  • Du är alltid välkommen att delta i våra styrelsemöten som hålls en gång i månaden.
  • Du kan få tips och råd som gör ditt liv i Dallas lite lättare.
  • Du får chans att resa till SWEA Internationals region- och världsmöten där du träffar Sweor från hela världen.
  • Du har möjlighet att engagera dig i våra olika grupper och till våra event och du kan också komma med förslag på nya event!
SWEA- ETT UNIKT NÄTVERK

SWEA är ett fantastiskt nätverk för svenska och svensktalande kvinnor som bor utomlands eller har återvänt till Sverige efter en tid utomlands. SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige vars syfte är att värna om det svenska språket, stödja och sprida kännedom om svensk kultur och svenska traditioner, förmedla personliga och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor emellan över hela världen.

Ett medlemskap i SWEA ger en stark samhörighet med andra kvinnor med liknande erfarenheter i ett unikt internationellt kvinnligt nätverk!

SWEA kan ge tips och råd för den nyinflyttade att etablera sig, och få veta hur saker och ting fungerar här i Dallas.

För hemvändande Sweor är ett medlemskap i SWEA till ovärderlig hjälp när man flyttar hem igen. Inte minst finns det en ny gemenskap men nya vänner att tillgå omedelbart.

Ledord är Lokalt stöd – Världsvid vänskap – Global kompetens

 

nyfiken på swea DALLAS? har du frågor?

Kontakta oss


Följ oss på sociala medier!