Dallas

DET HAR BLIVIT DAGS ATT BETALA MEDLEMSKAP!

STEG #1 – Godkänna SWEAs bild-och sekretesspolicy.
Detta gäller endast för dig som under föregående år var medlem i SWEA Dallas. Enligt nya EU direktiv/ GDPR måste vi be dig godkänna SWEAs bild- och sekretesspolicy.
Nya medlemmar hoppar direkt till steg #2.
Att godkänna SWEAs policy gör du genom att fylla i FÖRNYELSEBLANKETTEN.
FÖRNYELSEBLANKETTEN
Ditt medlemskap AKTIVERAS när din betalning har tagits emot av vår medlemsansvarig och din FÖRNYELSEBLANKETTEN har fyllts i.

STEG #2 – Bläddra nere och betala ditt medlemskap.
Zelle & Check

Betala med QuickPay with Zelle

Skicka betalningen till SWEA Dallas med Zelle till följande ID:
SWEA Dallas Zelle ID: dallas.treasurer@swea.org

  • Betala $45.00 – OM DU ÄR 25 ÅR ELLER ÄLDRE
  • Betala $22.50 – OM DU ÄR 18 ÅR OCH UNDER 25 ÅR
  • Betala $20.00 – OM DU ÄR PORTOMEDLEM (SWEA medlem på annan ort som vill vara med på utskick och information från SWEA Dallas)
  • Betala $22.50 – HELT NYTT MEDLEMSKAP EFTER 1 SEPTEMBER (SWEA medlem på annan ort som vill vara med på utskick och information från SWEA Dallas)

Batala med Check (eller Kontant)

Check utställd på SWEA Dallas, adresserad till: SWEA Dallas Kassör.
Vänligen kontakta kassören på dallas.treasurer@swea.org för postadressen.

  • Betala $45.00 – OM DU ÄR 25 ÅR ELLER ÄLDRE
  • Betala $22.50 – OM DU ÄR 18 ÅR OCH UNDER 25 ÅR
  • Betala $20.00 – OM DU ÄR PORTOMEDLEM (SWEA medlem på annan ort som vill vara med på utskick och information från SWEA Dallas)
  • Betala $22.50 – HELT NYTT MEDLEMSKAP EFTER 1 SEPTEMBER (SWEA medlem på annan ort som vill vara med på utskick och information från SWEA Dallas)
PayPal

Betala med PayPal

PayPal – OM DU ÄR 25 ÅR ELLER ÄLDRE
BETALA $45 MED PAYPAL 

 

PayPal – OM DU ÄR 18 ÅR OCH UNDER 25 ÅR
BETALA $22.50 MED PAYPAL

PayPal – OM DU ÄR PORTOMEDLEM (SWEA medlem på annan ort som vill vara med på utskick och information från SWEA Dallas)
BETALA $20 MED PAYPAL

 

PayPal – HELT NYTT MEDLEMSKAP EFTER 1 SEPTEMBER (SWEA medlem på annan ort som vill vara med på utskick och information från SWEA Dallas)
BETALA $22.50 MED PAYPAL


FLER FRÅGOR GÄLLANDE MEDLEMSKAP? SKICKA MEJL TILL:

dallas.medlem@swea.org