Network Menu

SWEA Professional

Året är 2017 och vi startar nu upp SWEA Professional här i Dallas. Det är en intressegrupp inom SWEA Dallas för alla oss medlemmar som är intresserade av företags-verksamhet, arbetsliv och yrkesfrågor.

Vi i SWEA Professional Dallas hoppas kunna erbjuda föredrag och studiebesök på företag i kombination med nätverkande, 1 gång/kvartal. Våra SWEA Professional-träffar öppna för alla medlemmar och de är gratis.

Mer information om SWEA Professional hittar man på den globala webb-sidan:

“Idag finns SWEA Professional representerat i SWEA-avdelningar över hela världen och flera nya grupper startas upp varje år. SWEA Professional erbjuder bl.a. föredrag, studiebesök på företag och andra arbetsplatser, universitet och lokala eller internationella organisationer m.m. Tack vare många medlemmars kontakter har SWEA Professional-träffar kunnat arrangeras på annars svårbesökta arbetsplatser och deltagarna fått inspireras av föredrag av intressanta entreprenörer i näringslivet. Många SWEA-medlemmar har också själva spännande yrken och framgångsrika karriärer nu eller bakom sig och mycket intressant att berätta från sina egna yrkesområden. SWEA Professional-träffarna är alltid öppna för alla intresserade medlemmar oavsett ålder eller om man själv yrkesarbetar.”

Välkomna på våra Professional-träffar här i SWEA Dallas!